Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

wp1

РАБОТЕН ПАКЕТ WP1 - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ :

1. Успешно реализиране на проекта и достигане на очаквания резултат.
2. Спазване на планираните срокове по фази, задачи и дейности.
3. Организиране на планираните средства за нормалното им усвояване по предназначение и
в рамките на предварително установения обем разходи по проекта.
4. Постоянен контрол върху работата и координиране дейността на отделните партньори.

ЗАДАЧИ :

WP1.Зад.1 Научно-изследователска координация
Организация на изпълнението на изследователските задачи по проекта от работните пакети - следене за изпълнение на отделните дейности, научно ръководство и координация, организация на изследванията по задачи.

WP1.Зад.2 Организационна и финансова координация
Организация на изпълнението на проекта по работни пакети - следене за изпълнение на отделните дейности и задачи.
Да се следят предварително планираните срокове за изпълнение на работата по работни пакети, задачи и дейности.
Да се извършва своевременен контрол.

Предвидени РИСКОВЕ:

Неефективно управление, липса на ефективна координация - Научния и организационния координатор са опитни ръководители и мениджъри, което е гаранция за минимизиране на този риск.

Неефективна работа на някой от партньорите в екипа - предвижда се пренасочване на ресурс от страна на останалите участници.

Неефективно усвояване на средствата - предвидения мониторинг ще даде оперативна информация и възможност за превантивни действия.

Липса на оперативен собствен финансов ресурс при нерегулярност във финансирането - договорната осигуреност на дейностите по проекта минимизира този риск.

РЕЗУЛТАТИ :

WP1M1 Следене на извършените разходи по отделните дейности от проекта.
WP1M2 Отчитане на междинните резултати по етапи.
WP1M3 Координация на научно-изследователките дейности.
WP1M4 Подготовка и представяне на резултатите от изследванията.

 

обратно в Дейности

 

Предишна страница: Дейности  Следваща страница: Екип