Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

wp4

РАБОТЕН ПАКЕТ WP4 - Разработване на стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез технологиите на виртуалното инженерство и физическото прототипиране

ЦЕЛИ :

1. Mетод за симулация на поведението на сложни MEMS обекти и системи.
2. Стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез технологиите на виртуалното инженер-ство и физическото прототипиране.
3. Верификация на базата на конкретни тестови примери.

ЗАДАЧИ :

WP4.Зад.1 Анализ на съществуващото състояние и разработване на цялостен метод за симулация на поведението на сложни MEMS обекти и системи чрез виртуални прототипи.

WP4.Зад.2 Разработване на стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез технологиите на виртуалното инженерство и физическото прототипиране.

WP4.Зад.3 Верификация на разработените методи и подходи на базата на конкретни тестови примери.

Предвидени РИСКОВЕ:

Възможно влияние на случайни фактори или такива неотчетени в симулационния модел, които имат значение за поведението извън областта, в която е работил предварителния верифициран чрез физически протоип модел.

Недобро съгласуване на физическите параметри на микросистемата със свойствата на моделите – тестовите примери ще дадт обратна връзка за по-бързо настройване на стъпковия подход.

РЕЗУЛТАТИ :

WP4M1 Разработен метод за симулация на поведението на сложни MEMS обекти и системи чрез виртуални прототипи. 
WP4M2 Разработен стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез виртуално прототипиране и симулации в съчетание с физическото прототипиране.
WP4M3 Верифицирани методи и подходи на базата на конкретни тестови примери.

обратно в Дейности

 

Предишна страница: Дейности  Следваща страница: Екип