Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

wp3

РАБОТЕН ПАКЕТ WP3 - Развитие на изследователската инфраструктура

ЦЕЛИ :

1. Подобряване на инфраструктурата на инженерната среда.
2. Доставка, обучение и пускане в експлоатация на система за микрообработване с лазерна технология.
3. Доразвитие на научното оборудване на центъра с отчитане на специфичните задачи на проекта.

ЗАДАЧИ :

WP3.Зад.1 Създаванена концепция за обновяванена техническите и програмните средства.

WP3.Зад.2 Доставка, обучение и пускане в експлоатация на система за микро/нанообработки с лазерна или друга електронна технология.

WP3.Зад.3 Интеграция на всички компоненти за постигане на ефективна работа. Тестови примерни решения за верификация на системната среда.

Предвидени РИСКОВЕ:

Нехармонично изграждане на инфраструктурата, отговаряща на необходимите стандарти за про-веждане на изследователска дейност в областта на виртуалното инженерство и микротехнологиите - опита на колектива, както и на партньори от Университетите в Кардиф и Карлсруе, които притежават по-голям опит в тази сфера, дават основание да считаме, че този риск е минимален.

Неточно или непълно дефиниране на техническите параметри – Научния и изследователския опит на членовете на коелктива са значителни (те са водещи в страната в съответните области), което е гаранция за минимизирането на този риск.

Трудности при доставката и въвеждането в експлоатация на оборудването – предвиденото допълнително обучение на екипа ще намали тази опасност.

РЕЗУЛТАТИ :

WP3M1 Концепция за обновяванена техническите и програмните средства.
WP3M2 Пусната в експлоатация система за микро/нанообработки с лазерна електронна технология.
WP3M3 Осъществена интеграция на всички компоненти за постигане на ефективна работа.
WP3M4 Оценка на тестови примерни решения за верификация на системната среда.

 

обратно в Дейности

Предишна страница: Дейности  Следваща страница: Екип