Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

wp2

РАБОТЕН ПАКЕТ WP2 - Развитие на човешкия потенциал

ЦЕЛИ :

1. Осигуряване на нужните допълнителни обучения и квалифициране на изследователите .
2. Подобряване опита и познанията на човешкия фактор чрез подбор и включване на млади учени и докторанти в изследователския тим.

ЗАДАЧИ :

WP2.Зад.1 Анализ на технологиите за интегриране на софтуерната и хардуерната среда със специалното оборудване и дефиниране на необходимите нови знания.

WP2.Зад.2 Включване на докторанти и млади специалисти в работата по проекта, с цел трайното им ангажиране в областта на изследванията.

WP2.Зад.3 Организиране на програма за повишаване на квалификацията на екипа в дефинираните области.

Предвидени РИСКОВЕ:

Неадекватно обучение и допълнителна подготовка, отговаряща на необходимите стандарти за провеждане на изследователска дейност в областта на виртуалното инженерство .

Напускане на вече подготвени специалисти и млади учени – предвидената дейност на центъра планираме да даде достатъчна мотивация на младите изследователи за трайна работа.

РЕЗУЛТАТИ :

WP2M1 Анализ на потребностите за повишаване на квалификацията на човешкия потенциал на центъра (6-и месец).
WP2M2 Включване на докторанти и млади специалисти в работата по проекта и организиране програма за започване развитието на персоналa (12-ти месец).
WP2M3 Завършване на развитието на персонала в рамките на проекта (36-ти месец).

обратно в Дейности

Предишна страница: Дейности  Следваща страница: Екип