News and Events

Nov 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

Oct 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Scope of Application

 

 

  • Medicine

- producing of crowns, whole dentures, brackets etc.

- producing of missing bone parts, joints etc.

  • Jewelry 

restoration of missing «replicas» of antic art objects using existing fragments for producing the single segments and ornaments, producing of jewelry etc.

  • Melting model casting 

the produced physical protypes are used in conjuction with melting model casting methods which enables production ot metal parts of prescribed accuracy and quality.

  • Microtooling

- for verification of 3D CAD models, for applicability testing (mainly for visual evaluation) of parts and product prototype assemblies etc.

Previous page: Technology  Next page: Special Equipment