News and Events

Nov 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

Oct 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Scope of Application

 

  • Mould and Tool Making

- mould making and rapid-tooling: micro swiches, electronics and semiconductor moulds, medical technology, injection moulds, mould inserts, gaskets, erosion graphite up to 10 mm.

  • Engravings and Die Manufacturing

- 3D surfaces, logos, mould dies.

  • Tools

- cutting and milling inserts from carbides, inserts for machining of PCD and CBN materials.

  • Miniature models / MEMS

- actuator, sensors.

  • 'Job-Order Production'

- flexible manufacturing starting with simple engravings all the way to filigree precision moulds -  on a single machine.