News and Events

Nov 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

Oct 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Mechanical Systems for Energy Recuperation

PUBLICATIONS – MECHANICAL SYSTEMS FOR ENERGY RECUPERATION

  • Живков, В., Филипов, Ф., Тодоров, В., Иванов, А., Банкова, Д., Михайлов, Ф. Възможности за рекупериране на енергия при електрокар-повдигач (КАЕ). Механика на машините, Книга 3, 2009, с. 3-6;.
  • Jivkov, V. Stability of Steady-state Vibrations of a Rotor. 11-th National Congress oon Theoretical and Applied Mechanics, 2-5 Sept. Borovetz, Bulgaria.
Previous page: MEMS  Next page: News and Events