News and Events

Nov 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

Oct 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Laser Source

Faber Laser source - Technical Data

Technical Feature
Specification
1. Laser type Fiber laser
2. Accuracy +/-15 µm
3. Surface precision Ra = 0,6
4. Cutting speed 2 mm2 / min
[20W - 100 W]
5. Vertical walls limitation (+/- 2°)
6. Laser beam quality М2 1,5
7. Minimal laser spot 30 - 40 µm
8. Source operating life 100 000 hours
9. Pulse frequence 0 - 50 kHz
10. Average power 20 kW
11. Power
10 kW
12. Pulse power 1 mJ
13. Cooling air
14. Polarization unspecified
15. Layer thickness 1 - 5 µm
Previous page: Main Features  Next page: Functionality