News and Events

Nov 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

Oct 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Contacts

Project Leader:

Assoc. Prof. Dr. Georgi Todorov, 
Head of Research Laboratory "CAD/CAM/CAE in Industry"

e-mail: gdt@tu-sofia.bg
cadlab@tu-sofia.bg

Phone: +359 (0) 2 965 25 74
Fax:     +359 (0) 2 965 25 74
URL: http://www.3clab.com/

In Charge for Research Direction

VIRTUAL ENGINEERING


Prof. Dr. Venelin Jivkov,
e-mail: jivkov@tu-sofia.bg

In Charge for Research Direction:

ENERGY RECUPERATION SYSTEMS

Prof. Dr. Marin Christov 
Head of  Research Laboratory "Autometed Electronics and Microelectronics  Design-ECAD"
e-mail: mhristov@ecad.tu-sofia.bg

In Charge for Research Direction:

MEMS, MICRO- AND NANO TECHNOLOGIES

 

Previous page: Partners