Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Виртуално инженерство

Виртуалните инженерни технологии "CAx" или т.нар. CAD/CAM/CAE технологии за тримерно развитие, моделиране, изследване и симулация са една от областите на развитие, способстваща ускоряването на процесите на иновации.

Основни дейности във Виртуалното инженерство са:

  • Концептуален дизайн на иновативни продукти и услуги/Conceptual innovative Design 
    3D моделиране /3DModeling & Drawing
  • Структурни анализи и оптимизация на механични конструкции/ Structure Analysis & Optimization
    Кинематичен и динамичен анализ и анимация/Kinematical & Dynamic Analysis and Animation
  • Развитие на микроелектромеханични системи(сензори, актуатори) /MEMS Developing–sensors,
    microactuators/.
  • Бързо изготвяне на виртуални и физически прототипи/Rapid/Virtual Prototyping (VP и RP).

Потенциалът на виртуалното инженерство (ВИ) за развитие и внедряване в различни области като МЕМС и рекупериране на енергия е значителен, но използван само частично досега. Немалък брой изследвания са проведени за подобряване на научните и симулационни възможности на 3D средата за проектиране. Важна тема в изследванията са също симулациите на МЕМС обекти чрез виртуално инженерство.

Предишна страница: Научни направления  Следваща страница: MEMS