Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Университетски научноизследователски комплекс / УНИК

Първият етап на проекта "Иновационен център за върхови научни постижения, развитие и трансфер на технологии" приключи успешно, с реализиране на планираните за етапа основни цели.

Междувременно конкурсът „Центрове за върхови постижения” от 2008г и одобрените в него проекти инспирираха Фонд „Научни Изследвания” към МОМН да обявяви през следващата година нов конкурс „УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ”, с който да позволи на най-успешно развиващите се Центрове за върхови постижения да разширят своят обхват на дейност и да прераснат в Университетски научноизследователски комплекси - УНИК.

Проектното предложение за конкурс УНИК, с което кандидатства „Иновационния център за върхови научни постижения, развитие и трансфер на технологии” при Технически Университет – София, бе одобрено и класирано.

Проектът УНИК – "Университетски научноизследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

От месец декември 2010г проектът "Иновационен център за върхови научни постижения, развитие и трансфер на технологии"/CETUS/приключва предсрочно, и неговите активи преминават в новия и още по-амбициозен и широкобхватен проект "Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство"/USRC/.

Пожелаваме успех на екипите от научноизследователските звена на ТУ-София, които ще участват в изпълнението на този проект!

 


 

 

обратно в Събития

Предишна страница: Новини и събития  Следваща страница: Партньори