Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Система за прототипиране на микроструктури

Системата за прототипиране на микроструктури е част от специализираното оборудване, планирано да бъде закупено за изграждането на изследователската инфраструктура на Центъра  в рамките на настоящия проект.

Извършен бе избор и доставка на машина за бързо изграждане на физически прототипи, с високи точност и качество чрез добавяне на материал (слой по слой), директно от 3D компютърен модел. Резултатът при този начин на прототипиране е получаването на функционално годни детайли от нетоксични пластмасови и/или восъчни материали (ABS, PA GF, PP, парафин, технически восък). Реализираните по този начин прототипи могат директно да се използват за ленеене по стопяеми модели, за изработването на детайли с висока точност от скъпоценни метали, алуминий, стомана, титан, суперсплави или за дублициране при силиконови матрици.

Изискване към машината за прототипиране на микроструктури бе да осигурява възможност за прилагане на различни дебелини на слоевете, според изискваната точност.

Машината ще бъде използвана за целите на предвидените в проекта научни изследвания в сферата на МЕМС, а също така и за провеждането на демонстрации и обучение на студентите в университета.

С открита процедура съгласно Закона за Обществени Поръчки (ЗОП), се осъществи избор на доставчик на система за бързо прототипиране на микроструктури - фирмата "ИБ-"ПРОКАДД", гр. Любляна, Словения, с която се сключи договор за доставка на системата SolidScape R66+ продукт на CAD Blu, USA.

Основни характеристики

Технология

Области на приложение


Предишна страница: Области на приложение  Следваща страница: Основни характеристики