Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Представяне на дейността и развитието на Център за върхови постижения

На 29 април 2010, пред членове на Съюза по автоматика и информатика (САИ) се изнесе кратко представяне на основните дейности по създаване и развите на "Център за върхови постижения, развитие и трансфер на технологии" към Технически Университет-София, реализирани в първият етап от 1,5г от срока за изпълнение на проекта.

Присъстващите бяха запознати с изградената до момента научно-изследователска инфраструктура и възможностите за научни изследвания, които ще осигури тя. Направен бе и кратък коментар на задачи и проекти реализирани по тематиката на трите направления, в които ще развива дейността си Центърът - МЕМС, виртуално инженерство и системи за рекупериране на енергия.

За всяко от изследователските направления бяха представени синтезирано ключови параметри и достижения в световен мащаб.

В заключение се изтъкнаха възможностите за обучение на студенти и докторанти,развитието в изследователска дейност по трите направления и предпоставките за създаване на нови и укреване на съществуващите връзки между подобни изследователски звена в редица чуждестранни университети.обратно в Събития

Предишна страница: Новини и събития  Следваща страница: Партньори