Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Механични системи за рекупериране на енергия

Подобряването на енергийната автономност при транспортните средства и микросистемите е много активна област на изследвания през последните години. Възстановяването на вибрационна, кинетична и потенциална енергия са изследователска област с голям технологичен потенциал за иновации, това е валидно и за демонстрираните хибридни конструкции, основани на рекупериране на енергия. Възможностите и сферата на приложимост на устройствата за рекупериране на енергия са огромни. Някои изисквания за енергийна автономност имат значение и за области като: мобилни микромашини, сензори и микросензори, базирани на МЕМС, транспортни системи за автомобили, системи за повдигане на товари (кари) и други.

Изследванията, технологиите и иновациите в тези области водят до повишаване на енергийната ефективност и имат значителен екологичен ефект.

 

 

 

Предишна страница: MEMS  Следваща страница: Публикации