Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Лазерна машина за микрообработка

В рамките на предложения проект е предвидено приоритетно обновяване на научното и технологично оборудване на лабораториите, включени в състава на "Иновационен център за върхови научни постижения" включващо уникално научно оборудване за микрообработване, специализирани програмни продукти и съответна компютърна техника за реализиране на дейностите по проекта, както и осигуряване на високо ниво на учебния процес.

Лазерната система ще бъде използвана за уникални микрообработки, с много висока точност, на форми от МЕМС и с използване на разнообразни по вид материали. Използва се лазер с висока кратковременна мощност за прогаряне на материала, което дава много чист срез, без ефект от приложена механична сила. Интегрирането на технологията за микрообработване в цикъла на проектиране осигурява възможност за тестване и съкращава необходимото време за разработване. Предлагането на функционални физически прототипи открива нови възможности за ефективна работа в микросвета и МЕМС, както и за обратна връзка с виртуалните прототипи. На тази основа се базира и основната изследователска работа по проекта. Ще се използва и в учебния процес. Системата е уникално научно оборудване за България.

С открита процедура съгласно Закона за Обществени Поръчки (ЗОП), се осъществи избор на доставчик на лазерната система - фирмата "Полимета" ООД и се сключи договор за доставка на системата Lasertec 40 продукт на DMG GmbH:

Основни характеристики

Лазерен източник

Функционалност

Области на приложение

 

 

Предишна страница: Инфраструктура  Следваща страница: Основни характеристики