Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Контакти

Ръководител на проекта:

доц. д-р Георги Тодоров,
р-л НИЛ "CAD/CAM/CAE в индустрията"

e-mail: gdt@tu-sofia.bg
cadlab@tu-sofia.bg

тел. : +359 (0) 2 965 25 74
факс. : +359 (0) 2 965 25 74
URL: http://www.3clab.com/

Ръководител направление:

ВИРТУАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО в проекта.


чл. кор. проф. дтн. Венелин Живков,
e-mail: jivkov@tu-sofia.bg

Ръководител направление:

СИСТЕМИ ЗА РЕКУПЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ в проекта:

проф. д-р Марин Христов
р-л НПЛ "Автоматизирано проектиране в
електрониката и микроелектрониката/ECAD"

e-mail: mhristov@ecad.tu-sofia.bg

Ръководител направление:

МЕМС, МИКРО/НАНОТЕХНОЛОГИИ в проекта.

 

Предишна страница: Партньори