Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Екип

Екипът отговарящ за успешната реализация на проекта и разпространението на резултатите е сформиран от колективите на следните същестуващи научни звена на ТУ-София

като основен участник

  • НПЛ "Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката/ECAD", ФЕТТ;
  • Лаборатория "Виртуална реалност", ФаГИОПМ;
  • Лаборатория "Робототехника", ФА;
  • НИЛ "Мехатроника" към МФ;
  • Катедра "Съпромат" към ТФ.

От посочените научни звена от Научно-Изследователския сектор при ТУ-София са привлечени учени-преподаватели с дългогодишен опит, натрупан от редица изследователски и индустриални проекти, млади изследователи и настоящи докторанти.

 

Участници в проекта

Предишна страница: Дейности  Следваща страница: Инфраструктура