Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Ден на роботиката в ТУ-София

На 23 март изключителният интерес на студенти и преподаватели към роботиката препълни зала „проф. Михаил Спиров Константинов” на ТУ-София. Празникът се свързва с 89-годишнината от рождението на професора – баща на българската роботика и се подъдржа от многобройните му ученици.

Традиционното академично  представяне бе  посветено  на дейността на  Лаборатория "CAD/CAM/CAE в Индустрията” от нейния ръководител доц. д-р Георги Тодоров. С поредица от иновативни проекти бе илюстрирана  високата активност на звеното, оценена в последната година  с три престижни национални награди. Специален интерес бе проявен към развитието на Иновационен център за върхови научни постижения, за изследвания, развитие и трансфер на технологии и за обучение ориентирано към бъдещата икономика на знанието. Центърът, който интегрира изследвания в три направления Микромеханика и МЕМС,Виртуално инженерство и симулации, и Системи за рекупериране на енергия, е стратегически по своя замисъл за перспективите на Университета.

Във втората част на срещата водещия доц. д-р В.Заманов представи четири разработки на докторанти и студенти по роботика от Факултета по автоматика:

- мултисензорен персонален мобилен робот на маг.инж.  В.Николов,

- навигация на мобилна система – Амигобот на маг.инж. П.Неделчев,

- походки на хуманоиден робот „Кондо”  на  инж. В. Вълков,

- виспкопроходим верижен робот на  инж. А.Арсов и инж. А.Павлов

Бурните демонстрации преляха в естествена дискусия и обмен на идеи, традиционни за Клуб Роботика.

 

обратно в Събития

Предишна страница: Новини и събития  Следваща страница: Партньори