Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Дейности

За решаване на формулираните научни задачи на Центъра са предвидени следните основни дейности:

  • Развитие на човешкия потенциал;
  • Развитие на изследователската инфраструктура на иновационния център;
  • Развитие на подходи за ефективно приложение на виртуалното инженерство в учебната, научно-изследователска и иновационната дейност чрез:
  • Разработване на методи за симулация поведението на сложни MEMS обекти и системи;
  • Разработване на стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез технологиите на виртуалното инженерство и физическото прототипиране, целящ ускоряване на процесите по изследване и развитие;
  • Разработване методология за проектиране и функционално-стойностен анализ на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство;
  • Реализиране на научно-изследователска и учебна дейност;
  • Разпространение на резултатите и включване в European Network of Excellence on "Multi-Material Micro-Manufacture"/4M/ (http://www.4m-net.org), който се координира MEC/Cardiff, UK и се поддържа от 7ма рамкова програма FP7 Infrastructure project, "Integrating European research Infrastructures for micro-nano fabrication of functional structures and devices out of a knowledge-based multi-materials repertoire" (EUMINAfab).

Дефинираните дейности за постигане на целите и формулираните задачи, заедно с обслужващата дейност по управление на проекта, са структурирани в работни пакети/WP за ефективното изпълнение, управление и контрол на проекта:

Work Package 1 Work Package 2 Work Package 3 Work Package 4 Work Package 5 Work Package 6 Work Package 7
Предишна страница: Цел  Следваща страница: Екип