News and Events

Nov 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

Oct 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

An award by Bulgarian Industrial Assosiation

On 27/04/2009, a team from the Laboratory "CAD / CAM / CAE in Industry" - TU Sofia, managed by prof. Dr. Georgi Todorov, was awarded the Grand Prize of the Bulgarian Industrial Association - sculpture "Icarus" made by sculptor Svetoslav Minekov, a certificate and entry in the book of the BIA in "INTELLECT" category for the development and implementation of innovative mechanical resonance impact pneumatic vacuum system in 2008 - a novelty on the world market, introduced in "SPARKY" JSC.

 

 

 

 

back to News

Previous page: News and Events  Next page: Partners