Новини и събития

ное 29, 2010

01/12/2010 Проектът УНИК – "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", с договор ДУНК-01/3 официално стартира с трансфера на субсидията , предвидена за първата година от неговата реализация.

окт 11, 2010

На 5 и 6 октомври 2010, за пета поредна година, в рамките на Дните на Джон Атанасов и Международната конференция AUTOMATICS AND INFORMATICS, се проведе International Symposium Robotics, Automation and Mechatronics'2010 в София. Изнесени бяха 21 доклада в 4 секции, с близо 50 участници. Представена бе новоиздадената монография на проф.Т.Нешков, и фирма СПЕСИМА-АД. Демонстрирани бяха 5 учебно-изследователски робота.

 

Участници


1. доц. д-р инж. Георги Димитров Тодоров, ТУ-София, МТФ /координатор на консорциума/

2. проф. д-р инж. Илия Кирилов Бояджиев, ТУ-София, ФаГИОПМ

3. проф. д-р инж.Камен Владимиров Веселинов, ТУ-София, ТФ

4. проф. д-р инж. Марин Христов Христов, ТУ-София, ФЕТТ

5. чл. кор. проф. д.т.н. инж. Венелин Стоянов Живков,ТУ-София, МТФ

6. проф. д.т.н. Витан Борисов Гълъбов, ТУ-София, МТФ

7. проф. д-р инж. Тодор Димитров Нешков, ТУ-София, МФ

8. доц. д-р инж. Владимир Божилов Заманов, ТУ-София, ФА

9. доц. д-р инж. мат. Николай Любенов Николов, ТУ-София, МТФ

10. доц. д-р инж. Любомир Ванков Димитров, ТУ-София, МФ

11. доц. д-р инж. Иларио Любенов Астинов, ТУ-София, МТФ

12. гл. ас. инж. Биляна Димчева Димова, ТУ-София, ТФ

13. маг. инж. Борислав Георгиев Романов, ТУ-София, МТФ

14. маг. инж. Диана Георгиева Даскалова, ТУ-София, МТФ

15. докторант  маг. инж. Константин Христов Камберов, ТУ-София, МТФ

16. докторант  маг. инж. Цветозар Тихомиров Иванов, ТУ-София, МТФ

17. д-р инж. Милен Фидосиев Койчев, ТУ-София, МТФ

18. докторант  маг. инж. Александър Георгиев Стефанов, ТУ-София, МТФ

19. докторант  маг. инж. Росен Иванов Радонов, ТУ-София, ФЕТТ

 

обратно в Екип

Предишна страница: Екип  Следваща страница: Инфраструктура