РАБОТЕН ПАКЕТ WP2 - Развитие на човешкия потенциал

ЦЕЛИ :

1. Осигуряване на нужните допълнителни обучения и квалифициране на изследователите .
2. Подобряване опита и познанията на човешкия фактор чрез подбор и включване на млади учени и докторанти в изследователския тим.

ЗАДАЧИ :

WP2.Зад.1 Анализ на технологиите за интегриране на софтуерната и хардуерната среда със специалното оборудване и дефиниране на необходимите нови знания.

WP2.Зад.2 Включване на докторанти и млади специалисти в работата по проекта, с цел трайното им ангажиране в областта на изследванията.

WP2.Зад.3 Организиране на програма за повишаване на квалификацията на екипа в дефинираните области.

Предвидени РИСКОВЕ:

Неадекватно обучение и допълнителна подготовка, отговаряща на необходимите стандарти за провеждане на изследователска дейност в областта на виртуалното инженерство .

Напускане на вече подготвени специалисти и млади учени – предвидената дейност на центъра планираме да даде достатъчна мотивация на младите изследователи за трайна работа.

РЕЗУЛТАТИ :

WP2M1 Анализ на потребностите за повишаване на квалификацията на човешкия потенциал на центъра (6-и месец).
WP2M2 Включване на докторанти и млади специалисти в работата по проекта и организиране програма за започване развитието на персоналa (12-ти месец).
WP2M3 Завършване на развитието на персонала в рамките на проекта (36-ти месец).

обратно в Дейности