- за изработване на зъбни корони, цели зъбни протези, брекети и др.

- за изработване на липсващи части от кости, стави и др.

- за реставрирането на липсващи «реплики» от антични произведения на изкуството, като се използват фрагментите от рисунки и картини, за изработване на отделни сегменти и  орнаменти, както и за изработване на накити и др.

- използват се изработените физически прототипи в комбинация с технологиите за леене по стопяеми модели, което позволява изработването на метални детайли предписани точност и качество.

- за верификация на 3D CAD модела, за проверяване годността (основно за визуална оценка) на детайли и асемблирани прототипи на изделия и др.