В рамките на предложения проект е предвидено приоритетно обновяване на научното и технологично оборудване на лабораториите, включени в състава на "Иновационен център за върхови научни постижения" включващо уникално научно оборудване за микрообработване, специализирани програмни продукти и съответна компютърна техника за реализиране на дейностите по проекта, както и осигуряване на високо ниво на учебния процес.

Лазерната система ще бъде използвана за уникални микрообработки, с много висока точност, на форми от МЕМС и с използване на разнообразни по вид материали. Използва се лазер с висока кратковременна мощност за прогаряне на материала, което дава много чист срез, без ефект от приложена механична сила. Интегрирането на технологията за микрообработване в цикъла на проектиране осигурява възможност за тестване и съкращава необходимото време за разработване. Предлагането на функционални физически прототипи открива нови възможности за ефективна работа в микросвета и МЕМС, както и за обратна връзка с виртуалните прототипи. На тази основа се базира и основната изследователска работа по проекта. Ще се използва и в учебния процес. Системата е уникално научно оборудване за България.

С открита процедура съгласно Закона за Обществени Поръчки (ЗОП), се осъществи избор на доставчик на лазерната система - фирмата "Полимета" ООД и се сключи договор за доставка на системата Lasertec 40 продукт на DMG GmbH:

Основни характеристики

Лазерен източник

Функционалност

Области на приложение