Ръководител на проекта:

доц. д-р Георги Тодоров,
р-л НИЛ "CAD/CAM/CAE в индустрията"

e-mail: gdt@tu-sofia.bg
cadlab@tu-sofia.bg

тел. : +359 (0) 2 965 25 74
факс. : +359 (0) 2 965 25 74
URL: http://www.3clab.com/

Ръководител направление:

ВИРТУАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО в проекта.


чл. кор. проф. дтн. Венелин Живков,
e-mail: jivkov@tu-sofia.bg

Ръководител направление:

СИСТЕМИ ЗА РЕКУПЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ в проекта:

проф. д-р Марин Христов
р-л НПЛ "Автоматизирано проектиране в
електрониката и микроелектрониката/ECAD"

e-mail: mhristov@ecad.tu-sofia.bg

Ръководител направление:

МЕМС, МИКРО/НАНОТЕХНОЛОГИИ в проекта.