Екипът отговарящ за успешната реализация на проекта и разпространението на резултатите е сформиран от колективите на следните същестуващи научни звена на ТУ-София

като основен участник

От посочените научни звена от Научно-Изследователския сектор при ТУ-София са привлечени учени-преподаватели с дългогодишен опит, натрупан от редица изследователски и индустриални проекти, млади изследователи и настоящи докторанти.

 

Участници в проекта